Chàng trai này là nhân vật anime trung thành nhất mà bạn sẽ thấy (Đây là lý do tại sao)