Những câu trích dẫn “Akira” kinh điển này sẽ mang lại cho bạn một cú nổ lớn từ quá khứ