Cảnh xúc tu của Sword Art Online Leafa cho thấy SAO sẽ khuấy động tranh cãi một lần nữa