#SaturdayAM ra mắt Tạp chí Bữa nửa buổi Thứ Bảy, Tôn vinh những Người sáng tạo Nữ & LGBTQ!