Phim Tàu Mugen kiếm được $ 352 triệu đô la, tác giả được trả $ 19.201