Hoạt hình Kyoto Ngày 18 tháng 7 Tưởng niệm “Thu thập” bị hủy vì #Coronavirus