Kyoto Animation đã nhận được hơn 30 triệu đô la tiền quyên góp!