Rò rỉ âm thanh Funimation, và GIẢ THUYẾT của các trang web tin tức vẫn im lặng