Trang web phát trực tuyến của Trung Quốc Bilibili chuyển từ cướp biển anime sang kinh doanh hợp pháp