Đảng Cộng hòa Arizona nhắm mục tiêu 'Ảnh đại diện trong phim hoạt hình' trên Twitter, nhưng họ không sẵn sàng cho phản ứng dữ dội từ người hâm mộ