AnimeLog KHÔNG PHẢI LÀ Cái Chết Của Crunchyroll Hay Funimation, That’s Nothing But Clickbait