30 trích dẫn tuyệt vời nhất từ ​​Cowboy Bebop sẽ đưa bạn trở lại những năm 90